Jordan fra 1870 til 1916

1870

Verdensintroduktionen af gummikamme.

Jordan var ikke villig til at investere det, der var nødvendigt i en masseproduktion for fortsat at kunne konkurrere indenfor kamsegmentet. Kamproduktionen ophørte i 1886.

1902

Virksomheden blev omdannet til et familieaktieselskab – A/S W. Jordan Børste & Penselfabrik.

1910

Jordan etablerede en pensionsfond fuldt finansieret af virksomhedsoverskuddet - en usædvanlig innovation på den tid.

Jordan var, sammenlignet med betingelserne andre steder, et godt sted at arbejde. Der blev sørget godt for medarbejderne og samarbejdet mellem arbejderne og ledelsen var god. Strejker var meget sjældne og ansatte havde en tendens til at blive i mange år; 60 års løbende ansættelse var ikke ukendt. Jordan var som virksomhed også en social pioneer.

1911

Fredrik William Jordan døde i en alder af 70 år. Samme år kom hans søn, Hjalmer Jordan, som var født 10. april 1887 ind i virksomheden.

Han holdt sig velinformeret om de udenlandske konkurrenters udvikling og var meget optaget af at effektivisere produktionen. Satsningen på moderne maskiner og udstyr forbedrede virksomhedens konkurrenceevne og gav ekstra vækst.

1914

Første Verdenskrig medførte stor mangel på råvarer.

Gennem sit fremsyn som en erfaren og betydelig importør sørgede Jordan for, at lagrene var så velforsynede, at de opretholdt produktionen uden afbrydelse igennem krigsårene.

1916

Jordan skiftede adresse

Lokalerne i Sippergaten var blevet for små og virksomheden flyttede ind i Waldemar Thranegate 75, tæt ved byens flod. Dette gav mulighed for at strømline produktionen yderligere, samt indfører centralvarme. Installeringen af en indendørs elevator gav også mulighed for en mere effektiv intern transport.

1870

Verdensintroduktionen af gummikamme.

Jordan var ikke villig til at investere det, der var nødvendigt i en masseproduktion for fortsat at kunne konkurrere indenfor kamsegmentet. Kamproduktionen ophørte i 1886.

1902

Virksomheden blev omdannet til et familieaktieselskab – A/S W. Jordan Børste & Penselfabrik.

1910

Jordan etablerede en pensionsfond fuldt finansieret af virksomhedsoverskuddet - en usædvanlig innovation på den tid.

Jordan var, sammenlignet med betingelserne andre steder, et godt sted at arbejde. Der blev sørget godt for medarbejderne og samarbejdet mellem arbejderne og ledelsen var god. Strejker var meget sjældne og ansatte havde en tendens til at blive i mange år; 60 års løbende ansættelse var ikke ukendt. Jordan var som virksomhed også en social pioneer.

1911

Fredrik William Jordan døde i en alder af 70 år. Samme år kom hans søn, Hjalmer Jordan, som var født 10. april 1887 ind i virksomheden.

Han holdt sig velinformeret om de udenlandske konkurrenters udvikling og var meget optaget af at effektivisere produktionen. Satsningen på moderne maskiner og udstyr forbedrede virksomhedens konkurrenceevne og gav ekstra vækst.

1914

Første Verdenskrig medførte stor mangel på råvarer.

Gennem sit fremsyn som en erfaren og betydelig importør sørgede Jordan for, at lagrene var så velforsynede, at de opretholdt produktionen uden afbrydelse igennem krigsårene.

1916

Jordan skiftede adresse

Lokalerne i Sippergaten var blevet for små og virksomheden flyttede ind i Waldemar Thranegate 75, tæt ved byens flod. Dette gav mulighed for at strømline produktionen yderligere, samt indfører centralvarme. Installeringen af en indendørs elevator gav også mulighed for en mere effektiv intern transport.