Jordans historie

Jordans historie starter i Danmark. Det var nemlig en dansk kammager som satte det hele i gang.

Wilhelm Jordan blev født i København den 22. januar 1809 og voksede op som den ældste af 12 børn. Straks efter konfirmationen blev Wilhelm sendt til Kiel for at søge arbejde. Han kom hurtigt til Hamburg, hvor han begyndte i kammagerlære. Under vejledning af kyndige, tyske håndværkere lagde Wilhelm Jordan grundlaget for det livsværk som fortsat lever i bedste velgående.

Wilhelm Jordan vender tilbage til København

Efter at have prøvet lykken i flere år som rejsende svend i Europa vendte Wilhelm Jordan tilbage til København og etablerede sin egen lille kammagerbutik. Han havde problemer med at tjene penge på driften, og i 1837 lukkede han butikken og drog sammen med to kammager-venner til Christiania (Oslo) for at søge lykken der. De tre etablerede sig 5. august 1837 og lejede en lille butik og et lille værksted i en glasmesters gård i byens centrum. Det blev udgangspunktet for det, som i dag er blevet en af Europas førende børstefabrikker.

Wilhelm Jordan søgte samtidig statsborgerskab, som han fik 19. januar 1838. Efter at have aflagt sin borgered, blev Wilhelm Jordan indskrevet som borger og kammagermester i Christiania. Lykken stod den unge og risikovillige dansker bi og nogle år efter sin ankomst til Norge er han veletableret. Økonomien er blevet så god, at Wilhelm Jordan gør sine første betydelige investeringer. Han køber Skippergaten 44 og fra denne strategiske geografiske placering i hovedstadens centrum fortsætter han med at bygge sit livsværk.

I 1845 var der ingen børstebindere i Christiania. Wilhelm Jordan havde ingen viden om området, men var blevet interesseret i dette område. Han satte igen kursen mod Hamborg og i byens driftige børstebindermiljø fandt han en håndfuld børstebindersvende, som sammen med deres familier tog med ham tilbage til Christiania. Med satsningen på børstebinderi blomstrede hans virksomhed yderligere op.

Christiania brænder

I 1858 blev Christiania ramt af en storbrand. 14. april brændte gårdene og indboet i byens bedste strøg og alt måtte genopbygges. Til dette havde man bl.a. brug for oversøiske træsorter til produktion af finere møbler, men der fandtes ingen forretning indenfor denne branche i byen. Wilhelm Jordan rejste igen til Hamborg, hvor han købte et parti med træ, især mahogni. Dette blev begyndelsen på en ny stor forretning med udenlandske træsorter og finérproduktion.

Wilhelm Jordan dør

Wilhelm Jordan døde 19. marts 1879, 70 år gammel. Han efterlod sig et livsværk, som hans efterfølgere siden har taget godt vare på. Ved sin død var han en velstående mand og agtet borger i Christiania. Det var den ældste søn, Fredrik Wilhelm Jordan, født 4. september 1841, som skulle føre kammagerrig og børstebinderrig videre. På den tid var dampmaskinen taget i brug til save og drejebænke, mens fremstillingen af børster fortsat skete ved håndkraft. Udvalget af børster var stort – lige fra de fineste luksus børster til de mere simple koste og skurebørster.

Fredrik Wilhelm Jordan, Piassava børster og Carl Jeppesen

I 1870’erne blev byens gader i Europa fortsat fejet med birkekoste. USA var de første til at lancere piassavakosten. Nyskabningen fandt hurtigt vej til Europa og snart kom den også til Norge. Det var Fredrik W. Jordan der fik den til Norge. Takket være sine forbindelser i Danmark kom han i kontakt med fagmanden Carl Jeppesen, som flyttede til Christiania med sin familie og begyndte produktionen af piassavakoste. Udover sin forretningsinteresse, havde den dygtige danske fagmand også stærke samfundsmæssige interesser. Carl Jeppesen spillede en central rolle i opbygningen af Det norske Arbejderparti og 1894-1897 var han partiet formand. Derudover var han en fremtrædende lokalpolitiker, der sad i bystyret 1898-1925. I 1917-1919 var han hovedstadens første arbejderpartiordfører. Carl Jeppesen var en farverig og mangfoldig personlighed, som for altid har efterladt sit præg på byens og Norges historie. Han døde i januar 1930 og har fået en gade på Sandaker i Oslo opkaldt efter sig.